Cockroach blue Band

Jag träffade Tony Sandin igen efter många år och han ”lurade” ner mig till en spelning,

jag tog kameran med mig och kom underfund med att det var svårt men roligt att fotografera i små källarlokaler.